Declaración de Accesibilidad

Asesoría Xestión Boiro comprometeuse a facer accesible o seu sitio web, de acordo co Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade de sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles no sector público.

Esta declaración de accesibilidade aplícase a https://www.xestionboiro.com/.

SITUACIÓN DE CUMPRIMENTO

Este sitio web está plenamente conforme co RD 1112/2018.

CONTIDO NON ACCESIBLE

Todo o contido é accesible.

PREPARACIÓN DA PRESENTE DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDADE

A presente declaración foi preparada o .

O método empregado para elaborar a declaración foi unha autoavaliación realizada polo propio organismo.

OBSERVACIÓNS E DATOS DE CONTACTO

Poderán realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do RD 1112/2018) como:

  • informar de calquera posible incumprimento deste sitio web
  • transmitir outras dificultades de acceso ao contido
  • realizar calquera outra consulta ou suxestión de mellora relacionada coa accesibilidade do sitio web

A través do correo asesoria@xestionboiro.com ou chamando ao teléfono 881 863 561.

Pode presentar:

  • unha reclamación sobre o cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018 o
  • unha solicitude de información accesible sobre:
    1. contidos que quedan excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 segundo o establecido no artigo 3, apartado 4.
    2. contidos que están exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade porque impón unha carga desproporcionada.

Na solicitude de información accesible deberán especificarse claramente os feitos, motivos e solicitude que permiten comprobar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima.

As comunicacións, queixas e solicitudes de información accesible serán recibidas e procesadas por Asesoría Xestión Boiro.

PROCEDEMENTO DE APLICACIÓN

No caso de non verse atendidas as solicitudes, poderá dirixir a comunicación a comunicados@accesibilidad.com.es, dirixida en atención á Dirección da organización.